PTE szlogen

Bemutatkozás

A Studia Iuvenum Iurisperitorum (A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudomány Kara Hallgatóinak Tanulmányai) című sorozat elsőként 2001-ben jelent meg nyomtatott formában. E kétévente megjelenő periodika azt tűzte ki célul, hogy publikálási lehetőséget biztosítson a kari tudományos diákkörök hallgatói számára. A törekvések között az is szerepelt, hogy a konzulensek által kimagasló minőségűnek ítélt szakdolgozatok alapján vagy egyéb megfontolásból készített írások is helyet kapjanak e kari kiadványban. A Studia Iuvenum Iurisperitorum bizonyos szempontból a Studia Iuvenum folytatásának tekinthető, amely 1984 és 1986 között jelentette meg az Országos Tudományos Diákköri Konferenciákon eredményesen szerepelt értekezések rövidített változatait és a fiatal oktatók tanulmányait. Ez a sorozat a Studia Iuvenum tartalmától részben eltér, mert egyrészt a PTE Állam- és Jogtudományi Kara valamennyi – nem csak OTDK-n szerepelt – hallgatójának kíván lehetőséget nyújtani arra, hogy színvonalas tanulmányát e kötetekben közzétehesse, másrészt kizárólag a hallgatók írásainak megjelentetésére szolgál.

A sorozat eddig nyomtatott formában jelent meg (ISSN 1587-6810), de 2014-től mindegyik kötet elérhető elektronikus formában is a https://sii.ajk.pte.hu/ honlapon.

A főszerkesztő reméli, hogy ez a publikálási lehetőség továbbra is egyike lesz annak az ösztönző erőnek, amely a hallgatókat a tudományos munkássághoz vezeti.

Drinóczi Tímea
egyetemi tanár
főszerkesztő

Impresszum

KIADJA:

Pécsi Tudományegyetem
Állam- és Jogtudományi Kar
7622 Pécs, 48-as tér 1.

FELELŐS KIADÓ:

Dr. Kecskés László
dékán

FŐSZERKESZTŐ:

Drinóczi Tímea

SZERKESZTŐBIZOTTSÁG:

Berke Gyula, Fábián Adrián, Herke Csongor, Horváth Zsuzsanna, Kecskés László, Petrétei József, Szalayné Sándor Erzsébet, Tilk Péter, Visegrády Antal

ISSN 1587-6810 (Nyomtatott)
ISSN 2064-5910 (Online)